Өргөдөл

Цахим өргөдөл хаагдлаа

Австралийн тэтгэлгийн цахим өргөдлийн систем 2023 онд нээгдэнэ

Дэлгэрэнгүй

Австралийн тэтгэлэг бол Австрали улсын засгийн газрын хэрэгжүүлдэг урт хугацааны хөгжлийн тэтгэлэг юм. Тэтгэлэгт хамрагдснаар суралцах, судалгаа хийх боломжтой болж өөрийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, мэргэжлийн хүмүүстэй танилцаж, хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулахад нь тусална.

Австралийн тэтгэлэг нь Монгол улсын ирээдүйн манлайлагчдад Монгол улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлээр магистрын сургалтанд суралцах боломжийг олгодог.  Тэтгэлэг хүртэгчдийг Австрали улсад суралцах хугацаанд нь бүх талын дэмжлэг үзүүлдэг.

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр жил бүрийн 2 дугаар сарын 1-нээс 4 дүгээр сарын 29-ний хооронд өргөдөл хүлээн авна.

Өргөдөл гаргагчид өргөдлийн хүлээн авах хугацаанд багтаж цахим хэлбэрээр өргөдөл гаргана. Өргөдөл хүлээн авах хугацаа ойртох тусам Цахим өргөдлийн системийн (OASIS) ачаалал эрс нэмэгдэж, саатал учирч болзошгүйг анхаарна уу.

https://oasis.dfat.gov.au/ цахим хуудсаар орж өргөдөл гаргана уу.

Өргөдлийн хэвлэмэл хувь

Интернэт ашиглах боломжгүй аймаг, алслагдсан нутгаас өргөдөл гаргагчид Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөртэй нэн даруй холбогдож, өргөдөл гаргах хувилбаруудын талаар ярилцана уу.

Бүрдүүлэх бичиг, баримтууд

Өргөдөл гаргагчид Австралийн тэтгэлгийн бодлогын гарын авлага”, “Монгол Улсад зориулсан үндсэн мэдээлэл“- д заасан бичиг, баримтыг бүрдүүлж, өргөдөлд хавсаргана.