Хэн өргөдөл гаргаж болох вэ?

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт өргөдөл гаргагчид бүх ерөнхий шалгуурыг хангасан байна. Тэтгэлэг хөдөө, орон нутгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, нийгмийн цөөнхийн төлөөлөл өргөдөл гаргахыг дэмжинэ.

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн өргөдлийг жил бүрийн 2 дугаар сарын 1- ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. Тэтгэлэгт хэрхэн өргөдөл гаргах, бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар мэдээллийг өргөдөл хүлээн авах хугацаанд цахим хуудсаар дамжуулан хүргэнэ.