Хэн өргөдөл гаргаж болох вэ?

Австралийн тэтгэлэгт өргөдөл гаргагчид ерөнхий шалгууруудыг хангасан байна. Тэтгэлэгт хөдөө, орон нутгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, нийгмийн цөөнхийн төлөөлөл өргөдөл гаргахыг дэмжинэ.

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн өргөдлийг жил бүрийн 2 дугаар сарын 1- ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийг хүртэл хүлээн авна. Тэтгэлэгт хэрхэн өргөдөл гаргах, бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар мэдээллийг өргөдөл хүлээн авах хугацаанд цахим хуудсаар дамжуулан хүргэнэ.