Австралийн Даян Дэлхийн Төгсөгчид

Australia Global Alumni

Австралид суралцсан тэтгэлэг хүртэгчид, гадаадад суралцсан Австраличуудыг холбох зорилготой виртуал сүлжээ.

Дэлгэрэнгүй

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр төгсөгчдийг Монголд буцаж ирснээс хойш ажилдаа хэрхэн буцан байршиж байгаа болон Монгол Улсын хөгжилд хэрхэн хувь нэмэр оруулж байгааг үнэлэх, дэмжих зорилгоор хоёр жилийн хугацаанд хамтарч ажилладаг. Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төгсөгчид нь одоогийн болон ирээдүйн манлайлагчид, нийгэмд нөлөөлөгч, өөрчлөлтийг санаачлагч нар юм.

Дэлхий даяар Австралийн их, дээд сургуулиудад суралцаж төгсөгчид авьяаслаг, олон төрлийн ур чадвартай, Австралийн их дээд сургуулиудаас суралцсан мэдлэг, ур чадвараа бүрэн дайчлан ашиглах боломжтой мэргэжилтнүүд байдаг.

Австралийн тэтгэлэг хүртсэн бүх төгсөгчид Австралийн Даян Дэлхийн Төгсөгчдийн Сүлжээний гишүүн болдог. Энэхүү Сүлжээгээрээ дамжин тэд Австралитай болон бусад орны төгсөгчидтэй холбогдож, Австрали орныг, түүний тэргүүлэх зэргийн боловсролын системийг төлөөлөх элч нарын нэг болох бөгөөд дэлхий нийтийн манлайлагч, нийгэмд нөлөөлөгч нарын сүлжээний үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцогч, түүнийг хамтран хэрэгжүүлэгч байна.

Удирдах төвшний эмэгтэйчүүдийн манлайлал хөгжлийн хөтөлбөр

2021-10-6

The Women in Executive Leadership Development (WELD) short course graduated twenty-four women leaders and senior officers from Mongolia’s public, private sector representation and civil society on Saturday, 2 October 2021. The graduation ceremony took place at the Aurug place and was attended by key stakeholders, funders, and participants. Notable guests included Mr Dave Preston, First…

Цааш унших