Төгсөгчид

Холбоотой байх

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөлөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.

Дэлгэрэнгүй
Төгсөгчидтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

Төгсөгчидтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө  (Төлөвлөгөө)  нь Австралид суралцсан Монгол төгсөгчдийг Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилгын биелэлтэд оруулж буй хувь нэмрийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Австралид суралцсан Монгол төгсөгчид эзэмшсэн ур чадвар, мэдлэгээ ашиглан Монгол орны эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжилд үр дүнтэй хувь нэмэр оруулахад Хөтөлбөрийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэгийн зорилго зорилт, стратегийн зарчмуудыг тусгасан. Мөн энэ төлөвлөгөөнд Монгол, Австралийн байгууллага болон хүн хоорондын харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагаа, харилцан уялдааг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Холбоотой байх

Монгол дахь хөтөлбөрийн төгсөгчдийн Facebook групп-т нэгдэж санал бодлоо солилцох болон бусад мэргэжилтнүүдийн сүлжээнд нэгдээрэй.

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.

Төгсөгчидтэй холбоотой семинар болон арга хэмжээнд оролцохын тулд холбоо барих мэдээллээ шинэчлээрэй

Боловсролын салбарт оруулж буй төгсөгчдийн хувь нэмэр (Сургуулийн өмнөх)

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөлөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.

Боловсролын салбарт оруулж буй төгсөгчдийн хувь нэмэр (Дээд боловсрол)

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөлөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.

Монгол Улсын Их Сургуульд оруулж буй төгсөгчдийн хувь нэмэр

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөлөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.