< Өмнөх хуудас руу буцах

Монгол банкинд ажиллаж буй Австралид төгсөгчид

Нийтэлсэн: 2020-05-20

Australia Global Alumni

“Монгол Улсын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй Монголбанк /Монгол Улсын Төв банк/ дахь болон нийт Australia Awards -ийн төгсөгчдөөрөө бахархаж байна. Энэхүү бичлэгээр тэдний амжилт, туршлагыг хуваалцах боломжийг олгосон #AusGlobalAlumni-д баярлалаа. Австрали Улс сурч амьдрахад таатай улс гэдгийг сайн мэддэг ч хүндэт төгсөгчдөөс дахин сонсоход баяртай байлаа.”

– Элчин сайд Дэйв Воусэн