Холбоосууд

Хилийн чанадын оюутнуудад зориулсан Хамтын нийгэмлэгийн орны их сургууль, курсуудын бүртгэл
http://cricos.education.gov.au/
Уг бүртгэл нь Австралид оюутны визтэй суралцах хүмүүст зориулсан курсууд бүхий Австралийн нийт боловсролын байгууллага, курсуудыг жагсаасан Австрали Улсын Засгийн газрын веб хуудас юм.

ESP сан
http://www.esp.mn/
Тус сан нь жилийн турш тогтмол өдрүүдэд IELTS-ийн шалгалт авдаг Монгол дахь албан ёсны тестийн төв юм.

IELTS Special arrangements for People with Disability

Моззийн холбоо
http://mozzies.mn/
Монгол-Австралийн нийгэмлэг бол 1998 онд үүсгэн байгуулагдсан ашгийн төлөө бус, төрийн бус байгууллага юм. Нийгэмлэгийн гишүүдийн цөмийг Австралид сурч, амьдарч байсан Монголын Оозий нар (Австраличуудыг энгийнээр Оозий хэмээн нэрийддэг) зонхилон бүрдүүлдэг бөгөөд “Моззийн нийгэмлэг” нэрээр олны танил болжээ.

Австралийн тэтгэлгүүд
http://www.australiaawards.gov.au
ГХХЯ-ны Австралийн тэтгэлгүүд нь боловсролд Австрали Улсаас оруулж буй хөрөнгө оруулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг, тус улсын тусламжийн хөтөлбөрийн манлай мөн. Дэлхийн хөгжиж буй орнуудын иргэдэд урт, богино хугацааны сургалт, мэргэжил хөгжлийн боломжуудыг тус тэтгэлгүүд бүрдүүлдэг.

Олон улсын оюутнуудад зориулсан Австралийн их сургуулиуд
Австралийн их сургуулиудыг татаж авна уу.

 

 

Нэмэлт мэдээлэл