Өргөдөл гаргах

Өргөдөл гаргагчид дараах болзол шалгууруудыг хангасан байх ёстой. Үүнд: 

Австралийн сургалтын тэтгэлгийн ерөнхий болон зөвхөн Монголд тавигддаг тусгай шалгууруудыг бүрэн хангасан байна. Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Австралийн Сургалтын тэтгэлгийн бодлогын гарын авлага болон 2021 оны Монгол Улсад зориулсан үндсэн мэдээллээс үзнэ үү.

2020 оны 1-р сарын 1-нээс хойш хүчинтэй англи хэлний чадамжийн гэрчилгээтэй байна.

Өргөдөл гаргагчид 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар хүчинтэй Academic IELTS-ийн голч оноо 6.5, түүнээс дээш (эсвэл TOEFL, PTE-ийн дүйцэх), нэгж оноо 6.0-аас доошгүй дүнтэй байна.

Шаардлагатай бүх бичиг, баримтыг өргөдөлд хавсаргана. Бүрдүүлэх материалын дэлгэрэнгүйг (юуг нотариатаар баталгаажуулах, англи хэл рүү хөрвүүлэх г.м) 2021 оны Монгол Улсад зориулсан үндсэн мэдээллээс уншина уу. 

Өөрийн үнэлгээний хэрэгсэл

Австралийн сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрт өргөдөл гаргах үйл явц удаан үргэлжилдэг. Та зөвхөн болзол хангаагүй гэдгээ хожим нь олж мэдэхээр бол, өргөдлийн маягт бөглөх нь цаг үрсэн ажил болно.

2021 оны цахим өргөдлийн систем нээгдэхэд, өргөдөл гаргагчид эхлээд Өөрийн үнэлгээний хуудсыг бөглөж, болзол шалгуур хангасан эсэхээ тогтоох нь зүйтэй.

Өргөдөл гаргагчид болзол хангасан нь тодорхой болсны дараа өргөдлийг нарийвчлан авч үзэх хэрэгтэй.  

Нэмэлт мэдээлэл